Blog

3 Horizons Model (Üçlü Ufuk Modeli)

Yazar: Kategori: Literatür

Şirketler olgunlaştıkça inovasyon arayışları sekteye uğradığı için zamanla büyüme oranları düşer. Tutarlı bir büyüme seviyesine ulaşmak isteyen şirketler, gelecekte olmak istedikleri yeri göz önünde bulundurarak mevcut plan ve stratejilerini uyarlamak zorundadır. Büyüme ekseninin en önemli öğretilerinden biri olan 3 Horizons Model; şirketlerin mevcut yapı ve performanslarını göz ardı etmeden büyüme stratejileri için potansiyel fırsatları değerlendirebilecekleri […]

Marka Öz Sermayesi Nedir?

Yazar: Kategori: Literatür

Marka öz sermayesi, marka öz varlığı ya da marka değeri; bir markanın hedef kitlesi tarafından değerlendirildiğinde ortaya çıkan bilgiler bütünüdür. Markanın bilinirliği, markaya duyulan sadakat, oluşturulan kalite algısı, markanın öz varlığına dair kriterleri sunan unsurlardır. Günümüzde bir ürünün markası sadece ürüne ve üreticiye dair bilgiler vermez. Aynı zamanda markanın toplum üzerindeki algısıyla birleşerek tüketici için […]

Inbound Pazarlama

Yazar: Kategori: Dijital Pazarlama, Literatür

Inbound Pazarlama, adı üstünden de anlaşılacağı gibi potansiyel müşterileri ürününüze ve hizmetinize çekmek için izlenen dijital pazarlama stratejisidir. İçerik pazarlaması ile bir bütün olan Inbound Pazarlama; blog yayınları, sosyal medya paylaşımları, e-posta bültenleri, infografikler gibi direkt olarak satış amaçlı değil de müşteriyi ilgi çekici ve faydalı içeriklerle etkilemenizi gerektiren bir yöntemdir. Inbound Pazarlama, uygulamalı ve […]

Talep Yaratma

Yazar: Kategori: Literatür, Pazarlama

Bütün pazarlama faaliyetlerinin amacı talep yaratmaktır ya da talep yaratmak için diğer pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç vardır gibi bir döngüdür talep yaratma. Bir şirketin ürettiği ürünü ya da hizmeti tanıtmak/satmak için ya da pazar payını artırmak, markası için farkındalık yaratmak adına attığı her adım talep yaratma olarak adlandırılabilir. Aynı zamanda bilinen pazarlama faaliyetlerini de açıklayan bu […]

Dijital Pazarlama Araçları

Yazar: Kategori: Dijital Pazarlama, Literatür

Hızla gelişen teknoloji ve getirdiği yenilikler sayesinde yaygınlaşan internet kullanımı, günlük hayatta olduğu gibi iş hayatında da farklı aşamalarda kendini gösterir. Üreticilerin tüketiciyle arasında bir bağ oluşturmasına yarayan ve tanıtım, müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış gibi iş süreçlerinde önemli bir kaynak haline gelen internetin üzerinde yapılan pazarlama faaliyetlerine dijital pazarlama denir. Dijital pazarlama, içinde birçok […]

Dijital Pazarlama Kanalları

Yazar: Kategori: Dijital Pazarlama, Literatür

4 milyardan fazla internet kullanıcısının olduğu günümüz dünyasında dijital pazarlamanın ne denli önemlileştiğini gün geçtikçe görebiliriz. Kendilerine daha geniş hedef kitle oluşturmak isteyen markalar, televizyon ve matbaa reklamcılığı yerine dijital pazarlama kanallarından birini tercih etmeye başlamakta ve eski nesil reklamcılığa göre yatırım/kazanç oranının daha yüksek olması nedeniyle bu durum markaları da bir dijital pazarlama stratejisi […]

Dijital Pazarlama

Yazar: Kategori: Literatür

Dijital Pazarlama Nedir? Genel olarak dijital pazarlama, geleneksel pazarlama konseptinin internete yansıması olarak düşünülebilir. Ancak çevrimdışı pazarlamanın sınırlarına takılmadan çok daha geniş bir araç ve strateji yelpazesine sahip olan dijital pazarlama, pazarlamada kullanılan kanalların ve formatların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Dijital pazarlamanın sunduğu analitik tablolar, ROI, PPC gibi araçlar sayesinde geleneksel pazarlamada kazanılacak faydadan çok daha […]

Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Yazar: Kategori: Dijital Pazarlama

Çağımızın modern pazarlama anlayışında pazarlama stratejilerinin eskiye göre şekil değiştirdiği aşikardır. Yıllardır tercih edilen geleneksel pazarlama yöntemlerinden, daha ucuz ve daha kontrol edilebilir bir yöntem olan dijital pazarlama yöntemlerine dönüşüm hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Artık satıcı şirketler sürekli ulaşılabilir durumdadır ve müşteri taleplerine anında yanıt verebilmektedir. Bu anlık ulaşılabilme avantajı; tüketiciler için daha hızlı ve […]

Google Ads Kalite Puanı Nasıl Artırılır?

Yazar: Kategori: Google Ads

Google Ads reklamları bakımından kalite puanı optimizasyonu, şüphesiz ki reklam yönetimleri için en önemli metriklerden biridir. Kalite puanınızı artırma stratejisi ile bütçenizde tasarruflar sağlayabilir, daha yüksek TBM (Tıklama Başına Maliyet) uygulayan rakip markaların önüne daha az bir TBM ile geçerek reklam sıralamanızı yükseltebilirsiniz. Belirli reklam kalite puanı artırma politikalarını uygulayarak satışlarınızı ve marka tanıtımınızı dönüşüm […]

LinkedIn Nedir?

Yazar: Kategori: LinkedIn

LinkedIn, en basit tanımıyla online bir iş ve personel bulma platformudur. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir sosyal ağ gibi görünse de içerik olarak tamamen iş ve sektörel gelişme bazlı dijital bir ortamdır. 2002 yılında kurulduğundan beri dünyanın en büyük ve köklü şirketlerinden kişisel pazarlama ya da online üretim yapan yeni ve küçük şirketlere kadar sayısız kullanıcıya […]

  Dijital dünyanın yerlileriyiz! Teknoloji bizim DNA’mızda var. Sosyal medya dahil tüm dijital kanallarda, global müşterilerimiz için çözümler üretiyoruz.
  ADRES
  Somuncu Baba Sokak No:67 Ataşehir İstanbul/Türkiye
  TELEFON
  +90 216 334 56 78
  EMAIL
  info@mochatouch.com